• ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

  • Фалкон

    ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

  • ПОЛЕТИ ЗА МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА

о.р. бриг. ген. д-р Тодор Николаев Коджейков
Генерален Директор на Държавен авиационен операторПолезни връзки