ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

Откриване


  1. Покана  | 30.05.2024г. |
  2. Техническа спецификация  | 30.05.2024г. |
  3. Приложения  | 30.05.2024г. |

Работа на комисията


  1. Доклад  | 06.06.2024г. |
  2. Протокол  | 06.06.2024г. |

Възлагане / Прекратяване


  1. Решение  | 06.06.2024г. |