ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

Откриване


  1. Покана
  2. Техническа спецификация
  3. Техническо задание
  4. Приложения

Работа на комисията


  1. Доклад  | 17.06.2024г. |
  2. Протокол  | 17.06.2024г. |

Възлагане / Прекратяване


  1. Решение  | 17.06.2024г. |