АВИООТРЯД 28

  Номер в РОП: 00130-2015-0002

1. Решение за откриване на процедурата (изтегли);

2. Обявление за обществена поръчка (изтегли);

3. Документация (изтегли);

4. Съобщение (изтегли);

5. Протокол N:1 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли);

6. Протокол N:2 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли);

7. Решение за обявяване на изпълнители на обществената поръчка (изтегли).

8. Рамково споразумение по обособена позиция № 1 (изтегли) и обособена позиция № 2 (изтегли)

9. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки (изтегли-1, изтегли-2изтегли-3)

10. Договор № 34/20.05.2015 г. с предмет "Доставка/замяна на сертифициран компонент "Control Panel - Audio Select"  и консуматив "Двигателно масло Mobi Jet Oil 254" за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

10.1 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на   дог. по ЗОП (изтегли).

10.2. Информация за плащане по договори за обществени поръчки, включително авансови плащания (изтегли);

10.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

11.  Договор № 35/15.06.2015 г. с предмет "Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора и доставка/замяна на 2 бр. сертифицирани компоненти "Ozone Converter" за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

11.1 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

11.2. Информация за плащане по договора (изтегли 1изтегли 2).

11.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

12. Договор № 36/31.08.2015 г. с предмет "Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора, за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

12.1.Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на   дог. по ЗОП (изтегли)

12.2. Информация за плащане по договора (изтегли 1), (изтегли 2).

12.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

13. Договор № 37/16.09.2015 г. с предмет "Доставка на консумативи Buffer и доставка/замяна на сертифициран компонент Multi-Mode Receiver за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

13.1. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

13.2. Информация за плащане по договора (изтегли).

13.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

14. Договор № 38/16.12.2015 г. с предмет "Доставка/замяна на сертифициран компонент Multi Mode Receiver за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли).

14.1. Информация за плащане по договора: (изтегли 1изтегли 2).

14.2 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли)

14.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

15. Договор № 39/14.01.2016 г. с предмет "Доставка на компонент "Temperature Control Termostat" и консуматив двигателно масло "Mobil Jet Oil II" за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

15.1 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

15.2. Информация за плащане по договора: (изтегли 1изтегли 2)

15.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

16. Договор № 40/26.02.2016 г. с предмет"Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора, за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

16.1. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на   дог. по ЗОП (изтегли)

16.2. Информация за плащане по договора (изтегли 1изтегли 2).

16.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

     16.4. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

17. Договор № АТ-06-7/21.04.2015 г. Базово техническо обслужване по форми C- Check и допълнителни работи на самолет Airbus A-319-112 с регистрация LZ-AOB:

17.1.Протокол от работата на комисията (изтегли)

17.2. Решение -(изтегли)

17.3. Договор (изтегли)

     17.4. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

18. Договор 41 (изтегли)

     18.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

19. Договор 42 (изтегли)

     19.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

20. Договор 43 (изтегли) дата: 16.01.2017г.

     20.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

21. Договор 44 (изтегли) дата: 16.01.2017г.

     21.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

     22. Договор № АТ-06-7/21.04.2015 г. Базово техническо обслужване по форми C- Check и допълнителни работи на           самолет Airbus A-319-112 с регистрация LZ-AOB:

     22.1 Покана (изтегли), дата:15.03.2017

     22.2 Технически спецификации (изтегли) , дата:15.03.2017

     22.3 Декларация (изтегли) , дата:15.03.2017

     22.4. Удължаване на срока за представяне на оферти (изтегли), дата: 29.03.2017г;

     22.5. Протокол от работа на комисия (изтегли), дата: 25.04.2017г.;

     22.6. Решение (изтегли), дата: 25.04.2017г.

     22.7. Договор (изтегли), дата: 16.06.2017г.

     22.8. Обявление за възложена поръчка (изтегли), 16.06.2017г.

     22.9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:11.11.2017г.

     23. Договор 45/18.01.2017г. с предмет "Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора, за           самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28"  (изтегли);

     24. Договор 46/14.02.2017г. с предмет " Доставка на Multi Mode Receiver за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28"           (изтегли);

     24.1. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

     25. Договор 47/20.03.2017г. с предмет "Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора, за           самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28"  (изтегли);

     25.1. Обявление за възложена поръчка(изтегли), дата:07.04.2017Г.

     25.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 20.07.2017г.

     26. Договор 48/03.04.2017г. (изтегли), дата: 17.07.2017г.

     26.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 17.07.2017г.

     26.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 17.07.2017г.

     26.3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 21.07.2017г.

     27. Договор 49/19.04.2017г. (изтегли), дата: 17.07.2017г.

     27.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 17.07.2017г.

     27.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:25.07.2017г.

     28. Договор 50/27.04.2017г. (изтегли), дата: 21.07.2017г.

     28.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 21.07.2017г.

     28.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 25.07.2017г.

     29. Договор 51 (изтегли), дата: 20.10.2017г.

     29.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 20.10.2017г.

     29.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:15.11.2017г.

     30. Договор 52/05.07.2017 (изтегли), дата: 27.10.2017г.

     30.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 27.10.2017г.

     30.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:15.11.2017г.

     31. Договор 53/20.07.2017 (изтегли), дата: 27.10.2017г.

     31.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 27.10.2017г.

     31.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:15.11.2017г.

     32. Договор 54/15.08.2017г. (изтегли), дата 30.10.2017г.

     32.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 30.10.2017г.

     32.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:16.11.2017г

     33. Договор 55/07.09.2017г. (изтегли), дата: 30.10.2017г.

     33.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 30.10.2017г.

     33.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:05.01.2018г.

     34. Договор 56/13.10.2017 (изтегли), дата: 20.11.2017г.

     34.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата:20.11.2017г.

     34.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 13.12.2017г.

     35. Договор 57/19.10.2017 (изтегли), дата: 20.11.2017г.

     35.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата:20.11.2017г.

     35.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 13.12.2017г.

     36. Договор 58/28.11.2017г. (изтегли), дата: 16.01.2017г.

     36.1 Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата:1.01.2017г.

     36.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:02.03.2018г.

     37. Покана (изтегли), дата: 29.03.2018г.

     37.1 Технически спецификации (изтегли) , дата: 29.03.2018г.

     37.2 Декларация (изтегли) , дата: 29.03.2018г.

     37.3. Удължаване на срока за представяне на оферти (изтегли), дата: 17.04.2018г.

     37.4. Протокол, (изтегли) дата: 04.05.2018г

     37.5. Решение, (изтегли) дата: 04.05.2018г.

     37.6. Договор , (изтегли) дата: 16.08.2018г.

     37.7. Обявление за възложена поръчка , (изтегли) дата: 16.08.2018г.

     37.8. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата:01.11.2018г.

  1. Договор 59/12.03.2018г. (изтегли), дата: 02.04.2018 г.

     38.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 02.04.2018 г.

     38.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 24.04.2018г.

     39. Договор 60/23.04.2018г. (изтегли), дата: 24.04.2018 г.

     39.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 24.04.2018 г.

     39.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 09.07.2018г.

  1. Договор 61/02.11.2018г. (изтегли), дата: 21.11.2018 г.

     40.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 21.11.2018 г.

    40.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 03.12.2018г.

  1. Договор 62/23.11.2018г. (изтегли), дата: 03.12.2018 г.

     41.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 03.12.2018 г.

     41.2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 05.12.2018г.

     42. Договор 63/01.02.2019г. (изтегли), дата:27.02.2019г.

     42.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 27.02.2019 г.

     42.2.  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изтегли), дата: 04.04.2019г.