АВИООТРЯД 28

  Номер в РОП: 00130-2016-0001

  1. Решение (изтегли);

  2. Обявление за поръчка (изтегли);

  3. Документация (изтегли);

  4. Протокол на комисията (изтегли);

  5. Съобщение по чл.69а ал.3 от ЗОП (изтегли)

  6. Протокол N2 и N3 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли)

  7. Решение за обявяване на изпълнител на обществената поръчка (изтегли)

  8. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки (изтегли1изтегли2).

  9. Договор (изтегли)

  10. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).