АВИООТРЯД 28

Номер в РОП: 00130-2019-0009 Статус на поръчката: Възложена