АВИООТРЯД 28

Номер в РОП: 00130-2019-0001 Статус на поръчката: Възложена